[Čtvrteční akce] 5.1.2023 - Who Dares Wins

1
Obrázek


PREDSLOV
Alžírsko a Maroko sú dominantnými geopolitickými hráčmi severo-západnej Afriky. Obe krajiny sú bývalými Francúzskymi kolóniami. Maroko získalo nezávislosť od Francúzska v roku 1956 ako konštitučná monarchia pod vládou kráľa Mohameda V. Alžírsko muselo o svoju nezávislosť bojovať dlhých osem rokov. Maroko aktívne pomáhalo Alžírskym rebelom v boji proti Francúzom, avšak, čoskoro po získaní nezávislosti a vzniku Alžírskej demokratická ľudovej republiky, založenej na socialistických princípoch, vzťahy prudko ochladli.
Teritoriálne nároky oboch krajín v pohraničí spôsobené koloniálnym rozdelením saharských kmeňov a fakt, že pohraničie sa ukázalo byť bohatým náleziskom nerastných surovín, predovšetkým železnej rudy, viedli už v Októbri roku 1963 k bojovým stretom, ktoré dostali neskôr názov „Piesočná vojna“. Na strane Alžírska intervenovala Kuba a Egypt, ktorá zastavila Marockú ofenzívu. Patová situácia viedla k mierovým rokovaniam, ktoré sprostredkovala Organizácia Arabskej Jednoty a zmluva o prímerí medzi Marokom a Alžírskom bola ratifikovaná 20. Februára 1964 podpismi Kráľa Hassana II a Prezidenta Ben Bella.
Od roku 1964 sa Alžírsko začalo ešte intenzívnejšie prikláňať k Sovietskému bloku a Maroko k západu, čo viedlo ešte k väčšej paranoji a nepriateľstvu medzi obidvoma susedmi.

Misia je voľne inšpirovaná útokmi SAS na letiská Bagush a Sidi Haneish v Afrike v roku 1942:
Kromě výsadkářů tak u SAS vznikla i jednotka hloubkového průzkumu LRDG (Long Range Desert Group) a obojživelná skupina s čluny SBS (Special Boat Section). Zejména první z nich si během nasazení v severoafrické poušti získala nehynoucí slávu. Jednotka operovala se svými silně ozbrojenými džípy v týlu Afrika Korpsu a působila Němcům obrovské starosti a ztráty. Nesmírně pohyblivé a rychlé útočné týmy vyhazovaly do vzduchu sklady pohonných hmot a podnikaly nájezdy na německá letiště, kde obvykle vtrhly se svými džípy na letištní plochu, řítily se stojánkami odstavených německých letadel, střílejíce do nich ze svých kulometů, a vůbec řádily tak, že Hitler vydal rozkaz příslušníky zvláštních jednotek do zajetí nebrat.

Při jedné z těchto operací zaútočilo 26. července 1942 18 džípů s 50 vojáky SAS na německé letiště v Sidi Hanejš. Vozy se v útočné formaci vřítily na letiště, hnaly se podél řad letounů na stojánkách a kropily je kulometnou palbou. Noční nebe bylo brzy ozářeno plameny z hořících letadel. Sporadická a nepřesná nepřátelská palba nedokázala útočníky odrazit, džípy kroužily po obvodu letiště jako můry přitahované plameny. Pak náhle zběsilá palba skončila a džípy zmizely v temnotě. Jako jediná připomínka děsivého inferna zůstalo na letišti stát 40 hořících německých letadel. Útočníci za to zaplatili ztrátou jednoho muže a dvou vozů.


Zdroj: https://www.valka.cz/926-Nejtvrdsi-z-nejtvrdsich

Útok na letisko Bagush:
https://youtu.be/qYodJ69iXnc?t=66

Útok na letisko Sidi Haneish:
https://youtu.be/qYodJ69iXnc?t=376


SITUÁCIA
Júl 1972
0:30 AM
Polojasná noc, ľahký vietor zo západu
SAS vs Alžírska ľudová národná armáda

Rovnováha síl medzi západom podporovaným Marokom a sovietmi podporovanou Alžírskou demokratickou ľudovou republiky bola destabilizovaná mohutnou dodávkou stíhačiek a ich výzbroje z krajín sovietského bloku do Alžírska. NATO nemá na túto eskaláciu adekvátnu odpoveď, jedná sa o fatálne zlyhanie spravodajských agentúr západu.
Odhaduje sa, že západu potrvá vyše tri mesiace, než dorovná pomer síl vo vzduchu. Je pravdepodobné, že Alžírska ľudová národná armáda využije svoju dočasnú vzdušnú prevahu a zaútočí. Západ hrá o čas. Je schválená diverzná operácia v rámci ktorej budú jednotky SAS, ktoré pôsobia v Maroku ako vojenský poradcovia, vyslané cez hranice hlboko na územie Alžírska, aby zaútočili na letiská, kde je letecká technika skladovaná a pripravovaná na vojenské operácie.

Jednotka SAS po päťdňovej ceste cez nepriateľské územie založila posledný kemp a je pripravená udrieť.
Obrázek


NEPŘÁTELSKÉ SÍLY
Alžírska ľudová národná armáda – púštne maskáče, piesková oceľová helma, sovietská výzbroj. Moment prekvapenia je na našej strane, obrancovia sa môžu pohybovať v nekompletnej výstroji.

PŘÁTELSKÉ SÍLY
Žiadne

CIVILISTI
Naklonení obrancom, vyhýbajte sa kontaktom, ak bude hroziť vyzradenie uprednostnite ich elimináciu.

MISE

Dostať sa do operačnej oblasti, zničiť a poškodiť leteckú techniku, zásoby munície, vysielač a uniknúť.

PROVEDENÍ

ZÁMER VELENIA
Získať čas znížením pripravenosti Alžírskych leteckých síl a podlomiť jej schopnosť udrieť na pozície Marockej kráľovskej armády.

PLÁN POSTUPU

Je na veliteľovi, úspešné splnenie misie predpokladá splnenie týchto cieľov:

1. Lokalizácia operačnej oblasti – Začínate v kempe Windsor, svoju presnú polohu kvôli absencií orientačných bodov v púšti neviete určiť. Operačná oblasť by sa mala nachádzať juho-východne od kempu Windsor.

2. Primárny cieľ – Zničte leteckú techniku na letisku označenom ako cieľ „Tea“. Zmerajte sa predovšetkým na zničenie najmodernejších stíhačiek SU-25. Čo nedokážete zničiť, poškoďte.

3. Sekundárny cieľ – Zničte zásoby leteckej munície v letiskových skladoch na bode „Milk“, jedná sa hlavne o rakety vzduch-vzduch dlhého doletu a kazetovú muníciu.

4. Terciárny cieľ – Zničte vysielač na bode „Sugar“. Narušíte tak spojenie a schopnosť obrancov prenasledovať vás na ceste domov.

5. Bonusový cieľ – Vráťte sa do kempu Windsor. Po skončení misie sa musíte vrátiť do kempu, aby ste doplnili zásoby na cestu domov. Aby ste spätne dokázali určiť polohu kempu je dobré poznačiť si azimut ktorým ste vyrazili z kempu a vzdialenosť (rýchlosť x čas) k bodu kde ste dokázali presne určiť svoju polohu.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
ADMINISTRACE

70-te roky, vysielačky s dosahom cca 2km majú velitelia, veľké vysielačky sú namontované v autách.

Ste organizovaní do tímov po troch mužoch. Družstvo má 6 mužov.

Každý tím má svoj Land Rover, t.j. družstvo má dva Land Roveri

Niektoré zbrane na autách musí strelec odistiť písmenom F.

Všetci členovia jednotky vedia klásť nálože.

Cez pletivo je možné sa prestrihať kliešťami.

V každom Land Roveri je dodatočná výstroj, vrátane lopatky, klieští, svetlíc, bateriek a záložnej útočnej pušky.

Na zničenie vysielača je nutné použiť 4 nálože.
cron