ARL STORY LINGOR REBELS DESIRE

1
ARL STORY 4-A Open Chapter
Obrázek
ARL STORY IV-A INFO | +
"I. Situation:"
Obrázek

Začalo povstání ze strany Unie demokratických sil
pro jednotu rebelů ARL v čele s Robertem Fortinem.
Poté co prezident Lingorské republiky Nando Rosa
převzal kontrolu v roce 2000.
Nicméně, bojování začalo v roce 2001. Kolem 10.000 lidí
bylo vysídleno kvůli občanským nepokojům.
Obrázek

"A. Enemy Forces:"
Obrázek

Lingor Army GAL
Lingor Police FEA
"B. Friendly Forces:"
Obrázek

Lingor Rebels ARL
[ACE] Medical Supply Crate Medická bedna
Field Hospital Medický stan
"II. Mission:"
Získat pod svojí režiji město Gatoro popřípadě Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním soustrovím
a severní části Lingoru.
Obrázek

"III. Execution:"
ARL Story Close Gatoro IV-A Open Chapter Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 16:30 Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
Join in Progress:
AIčka jsou záměrně vyplá!!! ...,proto *JIP*
Respawn:
No Repawn / One Life Only (jeden život jen)
Island:
LINGOR
"IV. Service Support:"
Partyzánský boj zůstává i ve 21. století jednou z nejefektivnějších cest, jak se bránit proti invazi technicky vyspělejšího a materiálně i početně silnějšího nepřítele.
„Konvenční armáda prohraje, pokud nevyhraje. Guerrilla vyhraje, pokud neprohraje.“ — Henry Kissinger
"V. Command & Signal:"
AN/PRC-343:
Obrázek

1SQ Channel '1
2SQ Channel '2
3SQ Channel '3
AN/PRC-148:
Obrázek

Channel '1 - 1'SQ - ALFA/BRAVO ~59.37500~
Channel '2 - 2'SQ - CHARLIE/DELTA ~59.50000~
Channel '3 - 3'SQ - ECHO/FOXTROT ~59.62500~
Channel '4 - 4'SQ - GOLF-HOTEL ~59.75000~
-----------------------------------------------------------------------
Channel '10 - HQ - REBELS ~60.50000~
AN/PRC-77:
Obrázek

Channel '32-52 - RTO - ARL ~30.00~ARL STORY 4-B Close Gatoro
Obrázek
ARL STORY IV-B INFO | +
"I. Situation:"
Obrázek

Začalo povstání ze strany Unie demokratických sil
pro jednotu rebelů ARL v čele s Robertem Fortinem.
Poté co prezident Lingorské republiky Nando Rosa
převzal kontrolu v roce 2000.
Nicméně, bojování začalo v roce 2001. Kolem 10.000 lidí
bylo vysídleno kvůli občanským nepokojům.
Obrázek

"A. Enemy Forces:"
Obrázek

Lingor Army GAL
Lingor Police FEA
"B. Friendly Forces:"
Obrázek

Lingor Rebels ARL
[ACE] Medical Supply Crate Medická bedna
Field Hospital Medický stan
"II. Mission:"
Obrázek

V noci při sledování města a okolí jsi všimli jak Lingorská Armáda Nandy Rosi vezou zabavení muniční náklaďák partyzánského odboje Roberta Fortina přímo do Gatora.
Přičemž úkol zůstává pořád stejný ,získat pod svou režii město Gatoro ,popřípadě Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním souostrovím a severní části Lingoru.
Obrázek

"III. Execution:"
CLOSE GATORO 4/B
ARL Story Close Gatoro IV-B GATORO Lingor Rebels Desire 25.5.2001 v 5:00 Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
Join in Progress:
AIčka jsou záměrně vyplá!!! ...,proto *JIP*
Respawn:
No Repawn / One Life Only (jeden život jen)
Island:
LINGOR
"IV. Service Support:"
Partyzánský boj zůstává i ve 21. století jednou z nejefektivnějších cest, jak se bránit proti invazi technicky vyspělejšího a materiálně i početně silnějšího nepřítele.
„Konvenční armáda prohraje, pokud nevyhraje. Guerrilla vyhraje, pokud neprohraje.“ — Henry Kissinger
"V. Command & Signal:"
AN/PRC-343:
Obrázek

1SQ Channel '1
2SQ Channel '2
3SQ Channel '3
AN/PRC-148:
Obrázek

Channel '1 - 1'SQ - ALFA/BRAVO ~59.37500~
Channel '2 - 2'SQ - CHARLIE/DELTA ~59.50000~
Channel '3 - 3'SQ - ECHO/FOXTROT ~59.62500~
Channel '4 - 4'SQ - GOLF-HOTEL ~59.75000~
-----------------------------------------------------------------------
Channel '10 - HQ - REBELS ~60.50000~
AN/PRC-77:
Obrázek

Channel '32-52 - RTO - ARL ~30.00~ARL STORY 5-A REVENGE
Obrázek
ARL STORY V-A INFO | +
"I. Situation:"
Obrázek

Začalo povstání ze strany Unie demokratických sil
pro jednotu rebelů ARL v čele s Robertem Fortinem.
Poté co prezident Lingorské republiky Nando Rosa
převzal kontrolu v roce 2000.
Nicméně, bojování začalo v roce 2001. Kolem 10.000 lidí
bylo vysídleno kvůli občanským nepokojům.
Obrázek

"A. Enemy Forces:"
Obrázek

Lingor Army GAL
Lingor Police FEA
"B. Friendly Forces:"
Obrázek

Lingor Rebels ARL
[ACE] Medical Supply Crate Medická bedna
Field Hospital Medický stan

"II. Mission:"

Lingorská armáda nekompromisně přišpendlila a zahnala povstalecký odboj Roberta Fortina zpátky do lesů odkud přišli.
Při stahování jsi ARL všimli, jak průzkumné hlídky GAL pročesávají lesy a eliminují odboj.
Při stahování do lesů ARL Rebels zaznamenali outpost západně od Gatora a východně od Medicolin ,který je přišpendlil a zahnal do slaměných Lingorskych chatrčí, kde zachránily civilní obyvatelstvo od průzkumných hlídek, kteří je chytli při shromažďování zbraní a chystaní se přidání k partyzánskému odboji Roberta Fortina.
Za záchranu se podělí o skrytou munici, která je nenápadně skovaná pod lodičkou.
Úkol je jasný REVENGE (ODPLATA!)
Obrázek


"III. Execution:"
Partyzánský boj (někdy zvaný též jako guerrilla, drobná válka či záškodnická válka) je forma vedení ozbrojeného konfliktu, která se vyhýbá velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce.
Je založena na myšlence, že i menší vojenské útvary mohou působit značné potíže lépe vyzbrojenému a organizovanému nepříteli, když bude vhodně napadán na slabých místech ze zálohy. Často jde o válku vedenou partyzány.
"IV. Service Support:"

Ural-4320 (Ammo) - muniční náklaďák partyzánského odboje. - je někde v Gatoru.

Obrázek


2x RPG-26
2x RShG-2
2x OG-7V
2x PG-7VL
2x PG-7VR
2x TBG-7V
10x 100Rnd PKM 57-N-323S
10x 100Rnd PKM 7T2 (Tracer)
30x 30Rnd AKM 57-N-231
30x 30Rnd AKM 57-N-231P (Tracer)
20x BR M75
10x VOG25
10x VOG25P
10x VG-40TB

Za záchranu se podělí o skrytou munici, která je nenápadně skovaná pod lodičkou.

Obrázek

40x 30rnd AKM 57-N-231
25x 30rnd AKM 57-N-231P (Tracer)
15x 100rnd PKM 57-N-323S
10x 10rnd SVD 7N1
8x 17rnd 7N31 (MP-443)

"V. Command & Signal:"
AN/PRC-343:
Obrázek

1SQ Channel '1
2SQ Channel '2
3SQ Channel '3
AN/PRC-148:
Obrázek

Channel '1 - 1'SQ - ALFA/BRAVO ~59.37500~
Channel '2 - 2'SQ - CHARLIE/DELTA ~59.50000~
Channel '3 - 3'SQ - ECHO/FOXTROT ~59.62500~
Channel '4 - HQ - ARL REBELS - ALL ~59.75000~
-----------------------------------------------------------------------

AN/PRC-77:
Obrázek

Channel '32-52 - RTO - ARL ~41.25~"VI. Mission notes:"

Obrázek


ARL STORY I

Obrázek


MISE:
ARL Story I Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 5:05 AM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Zmocnit jse skladovích zásob a získat plnou kontrolu nad Arapescem a Zanjeerem ,které jsou pod nadvládou Lingorských jednotek GAL.
Debriefing:
Po dvouhodinovém boji se jednotě ARL podařilo dobít severozápadní část souostroví Lingorské rebubliky. Zmocnily jse zbitků skladovích zásob a získaly plnou kontrolu nad Arapescem.

ARL STORY I/B
Obrázek


MISE:
ARL Story I-B (pokračování nedohráté první kapitoly) Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 7:05 AM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Součástí našeho odboje je pokračovat o získání skladovích zásob a kontrolu nad Zanjeerem
ÚKOL 2:
Zničit Satelitní spojení ,aby Lingotská republika ,byla odříznutá od okolního světa.
Debriefing:
1 hodinu a 25 minut uporného boje jse nám podařilo konečně dobít druhou část skladovích zásob a získaly jsme kontrolu nad Zanjeerem ,ale stále jsme okolepni jednotkamy Lingorské Armády. Musíme být opatrní ,aby naše povstání neskončilo tak rychle ,jak začalo.

ARL STORY II/A

Obrázek


MISE:
ARL Story II-A Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 8:30 AM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Primární cíl zničit Satelitní spojení ,aby Lingotská republika nemohla komunikovat a zaroveň byla odříznuta od okolního světa a zneškodnit celý tábor Motorizované pěchoty
ÚKOL 2:
Eliminovat protivzdušnou obranu severozápadního souostrový ..,jedná jse konkretně o ZSU-57-2 Sparka na jižní a jihovýchodní straně severozápadního souostroví.
Debriefing:
Armádě Lingorské Republiky se podařilo odrazit útok demokratických sil jednoty rebelů ARL. Satelitní spojení a tábor Motorizované pěchoty zůstalo nedotknutelné ,přičemž stratily protivzdušnou obranu na jižní a jihovýchodní straně severozápadního souostrový.

ARL STORY II/B

Obrázek


MISE:
ARL Story II-B pokračování nedohráté 2.kapitoly satelitního spojení Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 10:30 AM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Primární cíl zustává stejný ...,zničit Satelitní spojení ,aby Lingotská republika nemohla komunikovat a zaroveň byla odříznuta od okolního světa přičemž musíme zneškodnit tábor Motorizované pěchoty
Debriefing:
Mezi stranou Unie demokratických sil jednoty rebelů ARL a armádou Lingorské Republiky GAL proběhly urputné boje o záchytní bod Satelitní spojení. Lingorská armáda Motorizované pěchoty utrpěla lehké straty ve kterých nebylo zatím satelitního spojení přerušeno.

ARL STORY III/A

Obrázek


MISE:
ARL Story III-A Přístupová cesta Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 12:30 AM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Hlavní úkol je získat přístupovou cestu ze severozápadního souostroví.
ÚKOL 2:
Sekundarní úkol je jasný zničit Satelitní spojení ,aby Lingotská republika nemohla komunikovat a byla odříznuta od okolního světa (vybušniny v našich lodích). Zmocnit se tábora Motorizované pěchoty.
Debriefing:
Konečně se podařilo zničit Satelitní spojení na Lingor Islandu ,přičemž stratily spojení s okolním světem.
Jednotě rebelů ARL vedené Robertem Fortinem potřebuje získat přístupovou cestu ,která by zajistila kompletní zmocnení severozápadního souostrový v jeho prospěch.

ARL STORY III/B
Obrázek


MISE:
ARL Story III-B Přístupová cesta (pokračování) Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 14:30 AM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
HVT High Value Target Hlavní úkol zůstavá stejný ..,vyčistit a zajistit přístupovou cestu ze severozápadního souostroví. To znamená zajistit oklí ,aby přístupová cesta byla čistá ohledně dalšího zásobování.
Debriefing:
Podařilo se přejít přes přístupovou cestu severozápadního souostroví ,přičemž cesta není scela zajištěna ,tutíž zásobování nemůže proběhnout podle plánů. Nejbliší město mezi severozapadním souostrovím a severní části Lingoru je Gatoro ,které je spojeno jedinou přístupovou cestou ve vzdálenosti 3 kilometrů.

ARL STORY IV/A

Obrázek


MISE:
ARL Story IV-A GATORO Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 16:30 PM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Získat pod svojí režiji město Gatoro pořípadě Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním soustrovím a severní části Lingoru.
Debriefing:
Diky přechodu z ArmA 2 na ArmA 3 jsme tuhle kapitolu nějak opomenuly ,tím padem se vracime zpádky do děje v ArmA 3 a otevíráme tak uzavřenou a nedočtenou kapitolu Lingor Rebels Desire. Jinými slovy je to mise převedená s ArmA 2 do ArmA 3. ARL STORY OPEN CHAPTER Lingor Rebels Desire.

Obrázek


ARL STORY 4-A (GATORO)

Obrázek


MISE:
ARL STORY 4-A (GATORO) Lingor Rebels Desire 24.5.2001 v 16:30 PM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Získat pod svojí režiji město Gatoro pořípadě Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním soustrovým a severní části Lingoru.
Debriefing:
Po 2 hodinových bojů se podařilo rebelům v čele s Robertem Fortinem dostat až 500m jihozápadně od Gatora.
Protože neměli odpovídající vybavení pro boj v noci, museli se utábořit v lese na dohled od města, držet hlídky a sledovat, co se děje ve městě a okolí.
Ráno plánují zaútočit ještě v přítmí ,kdy se budou chtít zmocnit Gatora popřípadě Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním soustrovým a severní části Lingoru.

ARL STORY 4-B (CLOSE GATORO)

Obrázek

MISE:
ARL STORY 4-B (CLOSE GATORO) Lingor Rebels Desire 25.5.2001 v 5:20 PM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
V noci při sledování města a okolí jsi všimli jak Lingorská Armáda Nandy Rosi vezou zabavení muniční náklaďák partyzánského odboje Roberta Fortina přímo do Gatora.
Přičemž úkol zůstává pořád stejný ,získat pod svou režii město Gatoro ,popřípadě Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním souostrovím a severní části Lingoru.
Debriefing:
Lingorská armáda nekompromisně přišpendlila a zahnala povstalecký odboj Roberta Fortina zpátky do lesů odkud přišli.
Při stahování jsi ARL všimli, jak průzkumné hlídky GAL pročesávají lesy a eliminují odboj.
Při stahování do lesů ARL Rebels zaznamenali outpost západně od Gatora a východně od Medicolin ,který je přišpendlil a zahnal do slaměných Lingorskych chatrčí, kde zachránily civilní obyvatelstvo od průzkumných hlídek, kteří je chytli při shromažďování zbraní a chystaní se přidání k partyzánskému odboji Roberta Fortina.
Za záchranu se podělí o skrytou munici, která je nenápadně skovaná pod lodičkou.

ARL STORY 5-A (REVENGE)

Obrázek

MISE:
ARL STORY 5-A (REVENGE) Lingor Rebels Desire 25.5.2001 v 6:50 PM Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
ÚKOL 1:
Lingorská armáda nekompromisně přišpendlila a zahnala povstalecký odboj Roberta Fortina zpátky do lesů odkud přišli.
Při stahování jsi ARL všimli, jak průzkumné hlídky GAL pročesávají lesy a eliminují odboj.
Při stahování do lesů ARL Rebels zaznamenali outpost západně od Gatora a východně od Medicolin ,který je přišpendlil a zahnal do slaměných Lingorskych chatrčí, kde zachránily civilní obyvatelstvo od průzkumných hlídek, kteří je chytli při shromažďování zbraní a chystaní se přidání k partyzánskému odboji Roberta Fortina.
Za záchranu se podělí o skrytou munici, která je nenápadně skovaná pod lodičkou.
Úkol je jasný REVENGE (ODPLATA!)
Debriefing:
Po necelých dvouuch hodinách se ARL podařilo zničit západní outpost od Gatora.
Při útoku si všimly, že severní pobřeží Lingoru stráží FEA a mezi Gatorem a Medicolin patrolují M113.
Vyčistily severní část Gatora a
zmocnili se munice ze zajatého muničního náklaďáku partyzánského odboje Roberta Fortina ,který přeskládaly do medické M113 a HMMWV.
Zbytek munice, který se už tam nevlezl tak ho zničily.
Poté se rychle přesunuli zpátkydo slaměných Lingorských chatrčí.
Teď nás čeká cesta do Medicolin.
Naposledy upravil(a) SWIMEN dne středa 29. 12. 2021 22:59, celkem upraveno 42 x.
Obrázek
Inteligence plus charakter je cílem skutečného vzdělání

Re: ARL STORY LINGOR REBELS DESIRE

2
ARL STORY 4-B CLOSE GATORO
ARL 1SQ - A/B
ARL Rebels - 1'1" - A - Squad Leader / Combat Medic (SL/CM) - (AKMS) - ZDENDA [102nd]
ARL Rebels - 1'2" - A - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKMS-GP25/PRC77) - SHELBY [102nd]
ARL Rebels - 1'3" - A - Machine Gunner (AR) - (PKM) - LUCKAS [102nd]
ARL Rebels - 1'4" - A - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RPG-26) - WEORICK [102nd]
ARL Rebels - 1'5" - A - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RPG-26) - PREWEETEK [102nd]
ARL Rebels - 2'1" - B - Team Leader (TL) - (AKMS-GP25/RPG-26) - VLADANEK [102nd]
ARL Rebels - 2'2" - B - Combat Medic (CM) - (AKMS) - MAKO [102nd]
ARL Rebels - 2'3" - B - Anti-Tank Specialist (AT) - (AKMS/RPG-7) - PETRIK [102nd]
ARL Rebels - 2'4" - B - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RPG-26) - HOKUMEK [102nd]
ARL Rebels - 2'5" - B - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RPG-26)
- HROB [102nd]
ARL 2SQ - C/D
ARL Rebels - 3'1" - C - Squad Leader / Combat Medic (SL/CM) - (AKMS) - PROFA [102nd]
ARL Rebels - 3'2" - C - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKMS-GP25/PRC77) - CR4SIK [102nd]
ARL Rebels - 3'3" - C - Machine Gunner (AR) - (PKP) - JIŘÍK [102nd]
ARL Rebels - 3'4" - C - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RShG-2) - REDBUTCHER [102nd]
ARL Rebels - 3'5" - C - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RShG-2) - KORFY [102nd]
ARL Rebels - 4'1" - D - Team Leader (TL) - (AKMS-GP25/RShG-2) - MILHAUS [102nd]
ARL Rebels - 4'2" - D - Combat Medic (CM) - (AKMS) - ADAMEK [102nd]
ARL Rebels - 4'3" - D - Anti-Tank Specialist (AT) - (AKMS/RPG-7) - SWIMEN [102nd]
ARL Rebels - 4'4" - D - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RShG-2) - ACE [102nd]
ARL Rebels - 4'5" - D - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RShG-2) - ZURO
ARL 3SQ - E/F
ARL Rebels - 5'1" - E - Squad Leader (SL) - (AKMS/RPG-75) - MUCHA [102nd]
ARL Rebels - 5'2" - E - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKMS-GP25/PRC77) - AMONEK [102nd]
ARL Rebels - 5'3" - E - Machine Gunner (AR) - (PKM) - SEBAS [102nd]
ARL Rebels - 5'4" - E - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RPG-75) - TOMI [102nd]
ARL Rebels - 5'5" - E - Marksman (MR) - (SVD) - JACK0B [102nd]
ARL Rebels - 6'1" - F - Team Leader (TL) - (AKMS-GP25/RPG-75)
ARL Rebels - 6'2" - F - Combat Medic (CM) - (AKMS) - DEAD INSIDE [102nd]
ARL Rebels - 6'3" - F - Anti-Air Specialist (AA) - (AKMS/9K38 Igla) - HOOTIK [102nd]
ARL Rebels - 6'4" - F - Assistant Anti-Air Specialist (AAA) - (AKMS/RPG-75)
ARL Rebels - 6'5" - F - Explosive Ordnance Disposal Specialist (EOD) - (AKMS/RPG-75)
ARL 4SQ - G/H
ARL Rebels - 7'1" - G - Squad Leader (SL) - (AKM)
ARL Rebels - 7'2" - G - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKM-GP25/PRC77)
ARL Rebels - 7'3" - G - Automatic Rifleman (AR) - (RPK)
ARL Rebels - 7'4" - G - Assistant Automatic Rifleman (AAR) - (AKM)
ARL Rebels - 7'5" - G - Combat Medic (CM) - (AKM)
ARL Rebels - 8'1" - H - Team Leader (TL) - (AKM-GP25)
ARL Rebels - 8'2" - H - Combat Medic (CM) - (AKM)
ARL Rebels - 8'3" - H - Mortarman (MB) - (AKM/Mortar-Baseplate)
ARL Rebels - 8'4" - H - Mortarman (MT) - (AKM/Mortar-Tube-M252)
ARL Rebels - 8'5" - H - Mortarman (MA) - (AKM/Mortar-Ammo-82mm)

Full Map | +
Obrázek
ARL Rebels | +
Obrázek
Gatoro a Medicolin | +
Obrázek
Naposledy upravil(a) SWIMEN dne neděle 18. 4. 2021 9:19, celkem upraveno 8 x.
Obrázek
Inteligence plus charakter je cílem skutečného vzdělání

Re: ARL STORY LINGOR REBELS DESIRE

6
ARL STORY 5-A REVENGE
Obrázek

"I. Situation:"
Obrázek

Začalo povstání ze strany Unie demokratických sil
pro jednotu rebelů ARL v čele s Robertem Fortinem.
Poté co prezident Lingorské republiky Nando Rosa
převzal kontrolu v roce 2000.
Nicméně, bojování začalo v roce 2001. Kolem 10.000 lidí
bylo vysídleno kvůli občanským nepokojům.
Obrázek

"A. Enemy Forces:"
Obrázek

Lingor Army GAL
Lingor Police FEA
"B. Friendly Forces:"
Obrázek

Lingor Rebels ARL
[ACE] Medical Supply Crate Medická bedna
Field Hospital Medický stan
"II. Mission:"
Lingorská armáda nekompromisně přišpendlila a zahnala povstalecký odboj Roberta Fortina zpátky do lesů odkud přišli.
Při stahování jsi ARL všimli, jak průzkumné hlídky GAL pročesávají lesy a eliminují odboj.
Při stahování do lesů ARL Rebels zaznamenali outpost západně od Gatora a východně od Medicolin ,který je přišpendlil a zahnal do slaměných Lingorskych chatrčí, kde zachránily civilní obyvatelstvo od průzkumných hlídek, kteří je chytli při shromažďování zbraní a chystaní se přidání k partyzánskému odboji Roberta Fortina.
Za záchranu se podělí o skrytou munici, která je nenápadně skovaná pod lodičkou.
Obrázek

Úkol je jasný REVENGE (ODPLATA!)
"III. Execution:"
Partyzánský boj (někdy zvaný též jako guerrilla, drobná válka či záškodnická válka) je forma vedení ozbrojeného konfliktu, která se vyhýbá velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce.
Je založena na myšlence, že i menší vojenské útvary mohou působit značné potíže lépe vyzbrojenému a organizovanému nepříteli, když bude vhodně napadán na slabých místech ze zálohy. Často jde o válku vedenou partyzány.
"IV. Service Support:"
Ural-4320 (Ammo) - muniční náklaďák partyzánského odboje. - je někde v Gatoru.
Obrázek

2x RPG-26
2x RShG-2
2x OG-7V
2x PG-7VL
2x PG-7VR
2x TBG-7V
10x 100Rnd PKM 57-N-323S
10x 100Rnd PKM 7T2 (Tracer)
30x 30Rnd AKM 57-N-231
30x 30Rnd AKM 57-N-231P (Tracer)
20x BR M75
10x VOG25
10x VOG25P
10x VG-40TB
Za záchranu se podělí o skrytou munici, která je nenápadně skovaná pod lodičkou.
Obrázek

40x 30rnd AKM 57-N-231
25x 30rnd AKM 57-N-231P (Tracer)
15x 100rnd PKM 57-N-323S
10x 10rnd SVD 7N1
8x 17rnd 7N31 (MP-443)
"V. Command & Signal:"
AN/PRC-343:
Obrázek

1SQ Channel '1
2SQ Channel '2
3SQ Channel '3
-HQ Channel '4
AN/PRC-148:
Obrázek

Channel '1 - 1'SQ - ALFA/BRAVO ~59.37500~
Channel '2 - 2'SQ - CHARLIE/DELTA ~59.50000~
Channel '3 - 3'SQ - ECHO/FOXTROT ~59.62500~
Channel '4 - HQ - ARL REBELS ~59.75000~
AN/PRC-77:
Obrázek

Channel '32-52 - RTO - ARL REBELS ~41.25~
"Changelog:"
ARL Story V-A REVENGE Lingor Rebels Desire 25.5.2001 v 6:50 Touha Lingorských rebelů o nastolení a změny vlády na Lingor Islandu.
Join in Progress:
AIčka jsou záměrně vyplá!!! ...,proto *JIP*
Island:
LINGOR


ARL STORY 5-A REVENGE

ARL HQ - COMMANDERS

ARL Rebels - 0'1" - HQ - Platoon Leader (PL) - (AKMS)
ARL Rebels - 0'2" - HQ - Platoon Sergeant (PS) - (AKMS)/PRC77)
ARL Rebels - 0'3" - HQ - Platoon Medic (PM) - (AKMS)


ARL 1SQ - ALFA

ARL Rebels - 1'1" - A - Squad Leader / Combat Medic (SL/CM)- (AKMS)
ARL Rebels - 1'2" - A - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKMS-GP25/PRC77)
ARL Rebels - 1'3" - A - Machine Gunner (AR) - (PKM)
ARL Rebels - 1'4" - A - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RPG-26)
ARL Rebels - 1'5" - A - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RPG-26)


ARL 1SQ - BRAVO

ARL Rebels - 2'1" - B - Team Leader (TL) - (AKMS-GP25/RPG-26)
ARL Rebels - 2'2" - B - Combat Medic (CM) - (AKMS)
ARL Rebels - 2'3" - B - Anti-Tank Specialist (AT) - (AKMS/RPG-7)
ARL Rebels - 2'4" - B - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RPG-26)
ARL Rebels - 2'5" - B - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RPG-26)

ARL 2SQ - CHARLIE

ARL Rebels - 3'1" - C - Squad Leader / Combat Medic (SL/CM) - (AKMS)
ARL Rebels - 3'2" - C - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKMS-GP25/PRC77)
ARL Rebels - 3'3" - C - Machine Gunner (AR) - (PKP)
ARL Rebels - 3'4" - C - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RShG-2)
ARL Rebels - 3'5" - C - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RShG-2)


ARL 2SQ - DELTA

ARL Rebels - 4'1" - D - Team Leader (TL) - (AKMS-GP25/RShG-2)
ARL Rebels - 4'2" - D - Combat Medic (CM) - (AKMS)
ARL Rebels - 4'3" - D - Anti-Tank Specialist (AT) - (AKMS/RPG-7)
ARL Rebels - 4'4" - D - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RShG-2)
ARL Rebels - 4'5" - D - Assistant Anti-Tank (AAT) - (AKMS/RShG-2)

ARL 3SQ - ECHO

ARL Rebels - 5'1" - E - Squad Leader (SL) - (AKMS/RPG-75)
ARL Rebels - 5'2" - E - Radio Telephone Operator (RTO) - (AKMS-GP25/PRC77)
ARL Rebels - 5'3" - E - Machine Gunner (AR) - (PKM)
ARL Rebels - 5'4" - E - Assistant Machine Gunner (AAR) - (AKMS/RPG-75)
ARL Rebels - 5'5" - E - Marksman (MR) - (SVD)


ARL 3SQ - FOXTROP

ARL Rebels - 6'1" - F - Team Leader (TL) - (AKMS-GP25/RPG-75)
ARL Rebels - 6'2" - F - Combat Medic (CM) - (AKMS)
ARL Rebels - 6'3" - F - Anti-Air Specialist (AA) - (AKMS/9K38 Igla)
ARL Rebels - 6'4" - F - Assistant Anti-Air Specialist (AAA) - (AKMS/RPG-75)
ARL Rebels - 6'5" - F - Explosive Ordnance Disposal Specialist (EOD) - (AKMS/RPG-75)
Obrázek
Inteligence plus charakter je cílem skutečného vzdělání

Re: ARL STORY LINGOR REBELS DESIRE

7
ARL STORY 5-B on the way to Medicolin
Obrázek

Obrázek

Začalo povstání ze strany Unie demokratických sil
pro jednotu rebelů ARL v čele s Robertem Fortinem.
Poté co prezident Lingorské republiky Nando Rosa
převzal kontrolu v roce 2000.
Nicméně, bojování začalo v roce 2001. Kolem 10.000 lidí
bylo vysídleno kvůli občanským nepokojům.
Obrázek


"A. Enemy Forces:"

Obrázek


Lingor Army GAL

Obrázek


Lingor Recon

Obrázek


Lingor Police FEA

Obrázek"B. Friendly Forces:"

Obrázek


Lingor Rebels ARL

Obrázek


2B14 Mortar - 82mm
Grenades - Hand - Smokes - GP25-40mm
ARL Rebels - GEAR - GAL Army
[ACE] Medical Supply Crate Medická bedna
Field Hospital Medický stan

"II. Mission:"

Po necelých dvouuch hodinách se ARL podařilo zničit západní outpost od Gatora.
Při útoku si všimly, že severní pobřeží Lingoru stráží FEA a mezi Gatorem a Medicolin patrolují M113.
Vyčistily severní část Gatora a zmocnili se munice ze zajatého muničního náklaďáku partyzánského odboje Roberta Fortina ,který přeskládaly do medické M113 a HMMWV.
Zbytek munice, který se už tam nevlezl tak ho zničily.
Poté se rychle přesunuli zpátky do slaměných Lingorských chatrčí.
Teď nás čeká cesta do Medicolin.
Obrázek


"III. Execution:"
Partyzánský boj (někdy zvaný též jako guerrilla, drobná válka či záškodnická válka) je forma vedení ozbrojeného konfliktu, která se vyhýbá velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce.
Je založena na myšlence, že i menší vojenské útvary mohou působit značné potíže lépe vyzbrojenému a organizovanému nepříteli, když bude vhodně napadán na slabých místech ze zálohy. Často jde o válku vedenou partyzány.

"IV. Service Support:"

M113 (MEV)

Obrázek


RSP-30(Red) - 1x
M252 Tube Bag - 1x
Mortar Baseplate - 1x
RPG-26 - 2X
RShG-2 - 2x
Bandage(Basic) - x20
Bandage (Packing) - x20
Bandage (Elastic) - x20
Bandage (QuikClot) - x20
Morphine - x15
Epinephrine - x15
Adenosine - x15
Tourniquet (CAT) - x15
Saline IV (1000ml) - x15
Saline IV (500ml) - x15
Saline IV (250ml) - x15
Blood IV (1000ml) - x15
Blood IV (500ml) - x15
Blood IV (250ml) - x15
Plasma IV (1000ml) - x15
Plasma IV (500ml) - x15
Plasma IV (250ml) - x15
Personal Aid Kit - x15
Surgical Kit - x5
Splint - x5
82mm Rangetable - x1
BRD M83 (Yellow) - x10
Chemlight (Hi Yellow) - x2
82mm HE Round - x2
OG-7V - x2
PG-7VL - x2
PG-7VR - x2
TBG-7V - x2
Notepad - x1

M1097A2 (2D/Open)

Obrázek


100rnd PKM 57-N-323S - x5
100rnd PKM 7T2 (Tracer) - x10
30rnd AKM 57-N-231 - x30
30rnd AKM 57-N-231P (Tracer) - x30
VOG25 - x10
VOG25P - x10
VG-40TB - x10
BR M75 - x20

SMALL BOAT

Obrázek

40x 30rnd AKM 57-N-231
25x 30rnd AKM 57-N-231P (Tracer)
15x 100rnd PKM 57-N-323S
10x 10rnd SVD 7N1
8x 17rnd 7N31 (MP-443)

2B14 Mortar 82mm

Obrázek


2B14 Minometná hlaveň v pouzdře - 1x
Podstavec pro minomet - 1x
Rangtable - 1x
Notepad - 1x
82mm HE náboj - 6x
82mm Kouřový náboj - 7x
82mm Osvětlovací náboj - 7x

Grenades - Hand - Smokes - GP25-40mm

Obrázek


Notepad - 1x
VG-40TB - 20x
VOG25P - 20x
VOG25 - 20x
VG-40OP (Red Flare) - 20x
GRD-40 (Red Smoke) -20x
BR M75 (Grenade) - 20x
BR M84 (Grenade) - 20x
BRD M83 (Green Smoke) - 20x
BRD M83 (Blue Smoke) - 20x
BRD M83 (Yellow Smoke) - 20x
BRD M83 (Red Smoke) - 20x

ARL Rebels - GEAR - GAL Army

Obrázek


Dokiwan - Dead Inside
(vybava kterou ukořistili od Lingor Army)
M24 SWS (Woodland) - x1
M4 (Carryhandle/M203) - x1
M24 150X. Flash Hider (Woodland) - x1
Mk. 4 M3 (Woodland) - x1
Harris Bipod - x1
M68 (CCO) - x1
WMX Flashlight (Black) - x1
5rnd M993 AP - x4
30rnd STANAG M856 (Tracer) - x8

"V. Command & Signal:"
AN/PRC-343:
Obrázek

1SQ Channel '1
2SQ Channel '2
3SQ Channel '3
-HQ Channel '4
AN/PRC-148:
Obrázek

Channel '4 - HQ - ARL REBELS - ALL ~59.75000~

AN/PRC-77:
Obrázek

Channel '32-52 - RTO - ARL ~41.25~
Obrázek
Inteligence plus charakter je cílem skutečného vzdělání

Re: ARL STORY LINGOR REBELS DESIRE

8
ARL STORY 6-A Mock Village
Obrázek

Obrázek

Začalo povstání ze strany Unie demokratických sil
pro jednotu rebelů ARL v čele s Robertem Fortinem.
Poté co prezident Lingorské republiky Nando Rosa
převzal kontrolu v roce 2000.
Nicméně, bojování začalo v roce 2001. Kolem 10.000 lidí
bylo vysídleno kvůli občanským nepokojům.


Obrázek

Part VI-A Tango - Victor

Rebelům v čele s Robertem Fortinem se nakonec podařilo po úporných bojích získat pod svojí režii město Gatoro a Medicolin ,kvůli logistické části mezi severozápadním souostrovím a severní části Lingoru.
Přičemž eliminovaly východný outpost od Medicolin a M113 patrol z které jsi jednu ukořistili.
Při dobývání Gatora a Medicolin získaly do své režije M1097A2 (2D/Open) - M1043A2 (MK19) - M1025A2 (M2).
Ze severovýchodního souostroví přijížděli motorizované posily s Mock Village.
Při dobývání Medicolin přiletěla na pomoc vzdušná podpora Su-25ka ,která hlídá vzdušný prostor a UH-1 s výsadkovýma jednotkami.
Je potřeba se zaměřit na Mock Village a získat severovýchodní souostroví do rukou ARL.

ÚKOL 1: - Zaměřit se na východní stranu severní částí Lingoru a zničit motorizované posily s Mock Village.


klikni ZDE - - - > video briefing < - - -
Obrázek
Inteligence plus charakter je cílem skutečného vzdělání

cron